Viktig kontrollansvarig i Stockholm

En byggherre i Stockholm behöver ofta en kontrollansvarig som har hand om byggprojekt. Det kan vara allt från att ta hand om projektet från start. Uppgifterna kan inkludera att se till att bygglovsansökan är korrekt till att sköta allt som rör olika hantverkare.

Att vara kontrollansvarig kräver gedigen kunskap inom byggbranschen och inte vem som helst kan bli det. För att bli godkänd krävs det rätt utbildning i kombination med erfarenhet. Stora byggprojekt har ofta krav på att det ska finnas en ansvarig som har övergripande kontroll. Även mindre privata byggprojekt kan ha krav på att det ska finnas en ansvarig.

Välj rätt kontrollansvarig i Stockholm

Det är viktigt att den du väljer som kontrollansvarig har rätt kompentens för uppdraget. Därför går det att söka efter industriledande kontrollansvarig Stockholm som kan erbjuda många tjänster. Tänkt på att som byggherre är du ansvarig även för att personen har rätt profil.

Genom att byggherren själv utser sin kontrollansvarige går det även att säkra att personen inte har relation till entreprenörer. Att granska sig själv och det företag som personen representerar kan leda till intressekonflikter. Det kan leda till problem om det uppstår brister i utförandet efter att byggnationen är klar.

Vilka uppgifter ska personen utföra?

Det viktigaste uppdraget är att kontrollansvarig ska ta fram en kontrollplan för projektet i Stockholm. Sen är det viktigt att den som är ansvarig ser till att alla lagar och bestämmelser följs. Det gäller såväl svenska standarder som europeiska och ställer krav på god kännedom i lagar som styr.

En kontrollansvarig i Stockholm ska även vara med när det utförs kontroller. I arbetet ingår även att vara med vid besiktningar. Det kan vara besiktningar av funktion efter installationer. Se alltid till att du får protokoll och att allt underlag dokumenteras inför bland annat garantitider.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *